LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR SLAVESCU" 
RUCAR-ARGES

LICEUL TEHNOLOGIC  VICTOR SLAVESCU  RUCAR

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII 

Misiunea şcolii este de a interacţiona cu mediul social, cultural şi economic, în vederea transformării procesului didactic într-un focar de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Suntem o şcoală reprezentativă în zona de nord a judetului Arges, o institutie ancorată în realitatea contemporană, care cunoaşte nevoile comunităţii locale şi care pregăteşte profesionişti pentru a răspunde acestor nevoi

Instituţia noastra este o structura echitabilă care asigură formarea profesională şi personală a tuturor categoriilor de elevi capabili să decidă asupra propriilor lor cariere.


Avem la baza conceptul :

„ Nu pentru şcoală, ci pentru viată învăţăm ”

(Seneca)ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA


Achizitionare servicii in vederea atribuirii contractului de achizitie publics avand ca obiect:
SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA

in temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu dispozitiile art.43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, LICEUL TEHNOLOGIC ˝VICTOR SLĂVESCU˝ Șoseaua Brasovului, Nr. 92;  117630   RUCĂR – ARGEŞ,  TEL/FAX:   004 0248 542 689;  0248 542956, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA conform cerintelor din documentatia de atribuire.


Documente de atribuire :

1. Anunț

2. Ofertă

3. Scrisoare

4. Caiet de sarcini