LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR SLAVESCU" 
RUCAR-ARGES

LICEUL TEHNOLOGIC  VICTOR SLAVESCU  RUCAR

Dotari

  Liceul nostru este beneficiarul echipamentelor livrate prin:

1. PROGRAMULPHARE 2003 cod RO2003/005-551.05.03.01.02.01 EuropeAid/119602/D/S/RO"Furnizarea de echipament  IT şi de Office pentru şcolile din ROMÂNIA”

 2. PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - PHARE 2006, cod RO2006/018-147.04.01.02.01.01. “Furnizareade echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor siatelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemulprofesional si tehnic”

 Pentru desfăşurarea procesului de instruire educativă, Liceul Tehnologic "Victor Slăvescu"  Rucăr beneficiază de o bază materiala moderna :

5 corpuri de clădire, 17 sălide clasă, 18 laboratoare şi cabinete, 5 ateliere, sala şi teren de sport, Centru de Informare şi Documentare, centrală termică proprie .

Spaţiul destinat învăţământului primar şi gimnazial beneficiază de mobilier şcolar modular, ca şi cele 3 grupe de preşcolari din cadrul unităţii.

 Prin PROGRAMUL PHARE 2003 cod RO2003/005-551.05.03.01.02.01 EuropeAid/119602/D/S/RO "Furnizarea de echipament  IT şi de Office pentru şcolile din ROMÂNIA”, dar şi prin autofinanţare s-a creat: - baza informatică a şcolii:- 3 laboratoare de informatică; - dotarea fiecarei comisii metodice cu calculatoare şi imprimante; - informatizarea serviciilor de contabilitate, secretariat şi CDI. 

Prin finanţare PHARE  s-a reabilitat corpul de clădire destinat laboratoarelor şi cabinetelor tehnologice, şi s-au dotat cu materiale şi echipamente la standarde europene.

Finantarea din bugetul local vizeaza acoperirea cheltuielilor curente, nevoile şcolii putând fi doar parţial acoperite. 80% din bugetul alocat este destinat achiziţionării de combustibil pentru sezonul rece. Politica manageriala a unităţii include şi segmentul autofinanţărilor extrabugetare. Acestea sunt fructificate eficient, dar nu acoperă necesităţile.

In anul 2009 s-au finalizat repartizarea şi instalarea echipamentelor primite prin PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - PHARE 2006, cod RO2006/018-147.04.01.02.01.01. “Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor si atelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul profesional si tehnic”.

 În 30 octombrie 2009 s-au înfinţat firmele de exerciţiu "Floare de Colţ" şi "Vraja Munţilor" înregistrate cu nr. ROCT: J03/021/30.10.2009. Cele două firme dispune de bază materială adecvată desfăşurării procesului instructiv- educativ.