LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR SLAVESCU" 
RUCAR-ARGES

LICEUL TEHNOLOGIC  VICTOR SLAVESCU  RUCAR

         OFERTA SCOLARA - INVATAMANTUL LICEAL

Liceul Tehnologic "Victor Slavescu" oferă posibilitatea calificării  elevilor în următoarele  specializări.

MATEMATICA -INFORMATICA

Deviza acestei specializari este:

Fii calificat si competitiv într-o economie bazata pe cunostinte si formare  profesionala în domeniul  IT !

            Aceasta deviza va fii întarita cu dezvoltarea abilitatailor de utilizare a computerului si echipamentului IT de ultima generatie (laptop, videoproiector, aparat foto digital, dispozitiv de plastifiere si spiralare, camera video, scanner, etc.)

           Specificul calificarii impune metode didactice interactive, bazate pe învatarea prin metode practice / activitati de atelier, teme / proiecte care includ utilizarea calculatorului;

            Realizarea unor proiecte si aplicatii practice de forma: Programe C++, Paginii WEB, Bloguri, Baze de date, Aplicatii Video.

             Unii spun ca programarea este o arta prin împletirea matematicii cu informatica. Altii sustin ca a fi bun în domeniul IT înseamna a avea viziune.   Noi credem ca programarea este mai mult decât atât si ca nu exista o reteta când vine vorba de succes. Desi sustinem cu tarie ca pasiunea sta la baza reusitei si ca nimic nu se poate realiza fara încredere în fortele proprii si în ceea ce îti place, vom încerca sa tinem pasul cu profesionistii IT si sa oferim câte putin din parerile fiec?auia legate de ceea ce înseamna fi bun în domeniu.

La acest profil functioneaza doua clase: o clasa a X-a cu 22 de elevi;  si o clasa a XI-a cu 18 elevi.

 

RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI 

  Pentru specializarea: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI, scoala ofera:

 • spatiile scolare amenajate si dotate prin proiectul PHARE-TVET si prin proiectul de dotare a laboratoarelor si cabinetelor de chimie, fizica, biologie derulat de ISJ Arges,
 • programe europene derulate cu succes de catre elevii de la profilul: Resurse naturale si protectia mediului:
 • parteneriate si conventii cadru cu: Ocolul Silvic Papusa Rucar, S.C.Edilul C-lung, Compania APA Braaov si Statia de apa plata din Dâmbovicioara (PAS),  pot contribui la integrarea socio-profesionala a absolventilor;
 • pregatirea elevilor este aigurata de cadre tehnice calificate si titulare;
 • implicarea în rezolvarea problemei protejarii naturii, problema existenta la nivel mondial;.
 • rezultate deosebite la concursurile si simpozioanele din domeniul ecologiei,  lucru este dovedit de numarul mare de  diplome si distinctii obtinute de elevi si cadre didactice.

În profilul: Resurse naturale si protectia calitatii mediului , specializarea: Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului functioneza în unitatea noastra 2 clase, astfel:

 • 1 clasa a X-a cu un efectiv de 26 elevi;
 • 1 clasa a XII-a  cu un efectiv de 30 elevi;
                                           TEHNIC

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn 

Pentru specializarile: TEHNICIAN PROIECTANT PRODUSE FINITE DIN LEMN  si TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI,  scoala ofera:

 • baza materiala  îmbogatita prin echipamente achizitionate prin proiectul PHARE-TVET- lot 50;
 • cadre tehnice calificate si titulare (ingineri, maistrii);
 • posibilitatea de a organiza o afacere pe cont propriu (implicit integrare socio-profesionala);
 • prin amplasarea sa geografica, Rucarul, este o localitate preponderent forestiera si contribuie prin agentii sai economici la dezvoltarea acestei ramuri.
 • necesarul de forta de munca se regaseste si în faptul ca industrializarea lemnului este o ramura diversificata precum : Fabricarea cherestelei, fabricarea mobilei, sculptura, dugherie,
 •  dotarea cabinetelor cu produse finite din lemn realizate în cadrul proiectelor de specialitate în profil,
 • Agentii economici SC SURVEN STAR S.R.L , S.C SOLO-SHOT S.R.L; S.C. SICOMAR S.A etc, structurate pe exploatarea si prelucrarea lemnului, sunt patronate de fosti elevi ai scolii noastre au personal calificat recrutat în proportie de 90% din rândul absolventilor nostri.
 • contractele de parteneriat, conventii cadru încheiate cu aceste unitati productive unde se desfasoara si activitatea practica a elevilor de la clasele cu profil prelucrarea lemnului

    In Profil: Tehnic, Domeniul: Fabricarea produselor din lemn  functioneaza clasele: 

 1 clasa a XII-a -16 elevi- Tehnician proiectant produse finite din lemn

1 clasa a IX -a, cu un efectiv de 23 elevi- lucrator in tamplarie;

1 clasa a XI-a,  cu un efectiv de 20 elevi-tamplar universal;

                                          SERVICII

  Pentru specializarea TEHNICIAN ÎN TURISM, scoala ofera:

 • posibilitatea desfasurarii activitatii practice în unitatile de turism si alimentatie publica din Rucar si localitatile învecinate, în reteaua de pensiuni agroturistice ANTREC Arges;
 • turismul tinde sa devina unul dintre cele mai dinamice sectoare economice putând contribui substantial la revigorarea socio-economica a regiunii;
 • cadre didactice calificate;
 • resurse materiale adecvate (cabinet turism);
 • doua firme de exercitiu: FE Artizan SRL Rucar si FE Lemn Design Rucar implicate in proiectul POSDRU: Invata sa fii antreprenor prin Firma de exercitiu (ID 151567).  

 În profil Servicii, specializarea Tehnician în turism  functioneaza : 1 clasa a IX-a -29 elevi si o clasa a XI-a -30 elevi.