LICEUL TEHNOLOGIC 
"VICTOR SLAVESCU" 
RUCAR-ARGES

LICEUL TEHNOLOGIC  VICTOR SLAVESCU  RUCAR

         OFERTA SCOLARA - INVATAMANTUL LICEAL

Liceul Tehnologic "Victor Slavescu" oferă posibilitatea calificării  elevilor în următoarele  specializări.

PRODUCȚIE MEDIA-TEHNICIAN OPERATOR PROCESARE TEXT IMAGINE

Deviza acestei specializări este:

Visează! Creează şi spune START unei cariere în media!

Calificarea Operator procesare text imagine-domeniul PRODUCȚIE MEDIA a fost cuprinsă în oferta școlară a liceului nostru între anii 2006-2013.

* Specificul calificării impune metode didactice interactive, bazate pe învăţarea prin metode practice / activităţi de atelier, teme / proiecte care includ utilizarea calculatorului.

* Orele specifice acestei specializări se vor desfășura într-un laborator modern, cu 26 de calculatoare performante, legate în reţea, cu acces permanent la INTERNET, videoproiector, laptop, aparat foto digital, dispozitiv de plastifiere şi spiralat, cameră video, scanner, imprimante, periferice.

Pasiunea stă la baza reușitei și nimic nu se poate realiza fără încredere în forțele proprii și în ceea ce îți place, de aceea ținem pasul cu profesioniștii IT și oferim ceea ce înseamnă a fi bun în domeniu.

Ce dobândesc elevii de la acest profil?

 • își dezvoltă abilităţile de utilizare a echipamentelor IT de ultimă generaţie;
 • orele de practică comasată de vor desfășura în laboratorul tehnologic IT;
 • Parteneri vor fi agenţi economici în domeniul producției media: Tipografia S.C. GIG SRL C-lung, Tipografia Honduras Sibiu, Tipografia Universități Transilvania Brașov

Ce vor face după terminarea liceului cu această specializare?

1. Absolvenţii obţin Certificat de competenţe profesionale nivel IV – tehnician operator procesare text imagine;

2. Diploma permite să lucrezi part-time în timpul studiilor;

3. Se poate susţine examenul ECDL CAD- permisul european de utilizare a calculatorului, pentru angajare în orice ţară din Uniunea Europeană;

4. Se poate urma orice facultate;

5. Beneficiul este la facultățile tehnice de inginerie unde se vor putea realiza, individual, anumite proiecte;

6. Se poate urma orice şcoală postliceală, cu precădere Colegiul Universitar ”Spiru Haret” cu perfecționare în : Asistent regizor artistic, Editor de imagine, Cameraman – Fotoreporter, Asistent producător film – tv, Operator sunet, Tehnician iluminare filmare: http://productiemedia.spiruharet.ro/

AVANTAJE

 • Studiem programarea C++ , care este arta de a împleti matematica cu informatica;
 • Proiectăm și realizăm baze de date în Oracle și Access.
 • Aplicăm video în Movie Marker
 • Realizăm proiecte şi aplicaţii practice de forma: cărți, reviste, atlase, programe C++, paginii WEB, bloguri, baze de date, aplicaţii video, editări de materiale publicitare, pliante, flyere, cărți de vizită, ecusoane, bannere;


  RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI 

  Pentru specializarea: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI, scoala ofera:

 • spatiile scolare amenajate si dotate prin proiectul PHARE-TVET si prin proiectul de dotare a laboratoarelor si cabinetelor de chimie, fizica, biologie derulat de ISJ Arges,
 • programe europene derulate cu succes de catre elevii de la profilul: Resurse naturale si protectia mediului:
 • parteneriate si conventii cadru cu: Ocolul Silvic Papusa Rucar, S.C.Edilul C-lung, Compania APA Braaov si Statia de apa plata din Dâmbovicioara (PAS),  pot contribui la integrarea socio-profesionala a absolventilor;
 • pregatirea elevilor este aigurata de cadre tehnice calificate si titulare;
 • implicarea în rezolvarea problemei protejarii naturii, problema existenta la nivel mondial;.
 • rezultate deosebite la concursurile si simpozioanele din domeniul ecologiei,  lucru este dovedit de numarul mare de  diplome si distinctii obtinute de elevi si cadre didactice.

În profilul: Resurse naturale si protectia calitatii mediului , specializarea: Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului functioneza în unitatea noastra 2 clase, astfel:

                                           TEHNIC

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn 

Pentru specializarile: TEHNICIAN PROIECTANT PRODUSE FINITE DIN LEMN  si TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI,  scoala ofera:

 • baza materiala  îmbogatita prin echipamente achizitionate prin proiectul PHARE-TVET- lot 50;
 • cadre tehnice calificate si titulare (ingineri, maistrii);
 • posibilitatea de a organiza o afacere pe cont propriu (implicit integrare socio-profesionala);
 • prin amplasarea sa geografica, Rucarul, este o localitate preponderent forestiera si contribuie prin agentii sai economici la dezvoltarea acestei ramuri.
 • necesarul de forta de munca se regaseste si în faptul ca industrializarea lemnului este o ramura diversificata precum : Fabricarea cherestelei, fabricarea mobilei, sculptura, dugherie,
 •  dotarea cabinetelor cu produse finite din lemn realizate în cadrul proiectelor de specialitate în profil,
 • Agentii economici SC SURVEN STAR S.R.L , S.C SOLO-SHOT S.R.L; S.C. SICOMAR S.A etc, structurate pe exploatarea si prelucrarea lemnului, sunt patronate de fosti elevi ai scolii noastre au personal calificat recrutat în proportie de 90% din rândul absolventilor nostri.
 • contractele de parteneriat, conventii cadru încheiate cu aceste unitati productive unde se desfasoara si activitatea practica a elevilor de la clasele cu profil prelucrarea lemnului

                                          SERVICII

  Pentru specializarea TEHNICIAN ÎN TURISM, scoala ofera:

 • posibilitatea desfasurarii activitatii practice în unitatile de turism si alimentatie publica din Rucar si localitatile învecinate, în reteaua de pensiuni agroturistice ANTREC Arges;
 • turismul tinde sa devina unul dintre cele mai dinamice sectoare economice putând contribui substantial la revigorarea socio-economica a regiunii;
 • cadre didactice calificate;
 • resurse materiale adecvate (cabinet turism);
 • doua firme de exercitiu: FE Artizan SRL Rucar si FE Lemn Design Rucar implicate in proiectul POSDRU: Invata sa fii antreprenor prin Firma de exercitiu (ID 151567).